Welkom bij Haring en de Ruijg nabestaanden

Belangenbehartiging, begeleiding en advisering van nabestaanden die een dierbare zijn verloren ten gevolge van een mogelijk medische fout/calamiteit.


Wanneer een geliefde plotseling komt te overlijden na een mogelijk medische fout/calamiteit,
blijven nabestaanden achter met vragen.
De weg die bewandeld moet worden om antwoorden te krijgen is vaak een lange weg en geestelijk erg belastend, immers waar moet je beginnen..
Met onze ervaring willen wij nabestaanden hierin begeleiden en adviseren.

Wij ondersteunen onder andere op de volgende wijze:
* Belangen behartigen in de ruimste zin van het woord, en begeleiding en advisering van nabestaanden
* Opvragen medisch dossier
* Het opvragen van informatie over medisch handelen en onderzoeken
* Het beoordelen van het medisch dossier, door vakbekwame personen wiens vakgebied het betreft
* Beoordeling verzoeken over mogelijk verwijtbaar, vermijdbaar dan wel aansprakelijkheid
* Het maken van meldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (calamiteit)
* Begeleiding bij onderzoeken van klachten- en calamiteiten commissie
* Begeleiding bij de gang naar het Tucht College
Registratie van personen die de Stichting machtigen om na hun overlijden samen met de nabestaanden het medische dossier op te vragenWie zijn wij:

Wij zijn Marion Haring en Cindy de Ruijg, nabestaanden van Sam Haring en Ruby de Ruijg.
Vader Sam en Moeder Ruby zijn in 2013 overleden in een streekziekenhuis in Noord Holland.
Wij als nabestaanden zaten met vragen omtrent hun overlijden, maar hadden op dat moment geen idee hoe we die vragen beantwoord konden krijgen.
Na het opvragen van het medische dossier wisten we dat er iets fout was gegaan tijdens de behandeling in het ziekenhuis, maar wat er precies fout was gegaan wisten wij op dit moment nog niet.
Het lezen van een medisch dossier is een vak apart, en daarom hebben we de hulp ingeschakeld van een externe arts die gespecialiseerd is in dit vakgebied.
De arts kon ons meer vertellen over wat er precies was gebeurd.

Met deze informatie zijn we naar de klachten- en calamiteiten commissie gegaan.
In het geval van Ruby de Ruijg bleek zij niet als calamiteit te zijn aangegeven bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dat hebben we als nabestaanden zelf gedaan.
Beide zaken zijn uiteindelijk voor het Tucht College gekomen waar wij zelf het woord hebben gevoerd.

Achteraf bezien is de weg die wij hebben moeten bewandelen een lange, en geestelijk belastende geweest.
Ook begrijpen wij hierdoor dat veel nabestaanden halverwege afhaken omdat deze weg zo zwaar is. Gelukkig hebben wij in de afgelopen jaren de juiste mensen om ons heen verzamelt, en is het ons gelukt om antwoorden te krijgen op onze vragen.
We zijn we blij dat we hebben door gezet. Het geeft rust te weten wat er is gebeurt.
En ook al zal er altijd een koude lege plek achter blijven waar eens onze vader en moeder waren, we kunnen nu verder met ons leven, en genieten van de mooie herinneringen die wij hebben van Sam en van Ruby.
Dat is de belangrijkste reden waarom wij de handen in een hebben geslagen en deze Stichting zijn gestart.
Met onze ervaringen kunnen we nu andere nabestaanden bijstaan die voor vragen staan wanneer zij een dierbare hebben verloren en opzoek zijn naar antwoorden.

Stichting Haring en de Ruijg nabestaanden streeft naar samenwerking tussen nabestaanden en betrokkenen bij het overlijden van een geliefde.
Dit streven kan worden bereikt wanneer alle partijen in gesprek gaan met elkaar en elkaar horen.
Beide partijen hebben iemand verloren en zitten met vragen; hoe heeft het kunnen gebeuren, en hoe kan dat worden voorkomen in de toekomst.
De nabestaanden krijgen op deze manier antwoorden, en de behandelaars kunnen hiervan leren en zo beter worden in hun vakgebied.

Via de onderstaande link kunt u ons beleidsplan downloaden.
Beleidsplan